2020. év

 • Kisújszállás, Északi Ipartelep területén úthálózat felújítása és a vízi­közmű hálózat teljes kiépítése a TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00006 kódszámú projekt keretében.
 • Debrecen, Kadarcs utca útépítés
 • Debrecen, Nádsíp utca út- és csapadékvízelvezetés építés
 • Debrecen, Gohér-Délibáb utca II. ütem út-és csapadékvízelvezetés építés
 • Debrecen, Köntösgát sor felújítása
 • „Az egykori Magyar Gördülőcsapágy Művek helyén lévő gazdasági terület jobb megközelíthetőségének biztosítása” - Debrecen, Futó utca útépítési munkái
 • „M4 autópálya Berettyóújfalu - Nagykereki (országhatár) II. ütem (5+500-32+038 kmsz.) közötti szakasz kivitelezési munkáinak elvégzése” projekt építéséhez kapcsolódóan pályaszerkezeti rétegek építése a keresztező és egyéb utakon, csomópontokban.
 • 4212 j. Püspökladány-Szeghalom összekötő út 0+000 - 2+100 km sz. közötti szakasz felújítása
 • 47. sz. Debrecen-Szeged II. rendű főút 38+150- 39+760 km. szelvények közötti burkolat felújítás
 • 42. sz. Püspökladány-Biharkeresztes első rendű főút 11+800-14+400 km sz. közötti szakaszán a mélyépítési munkák kivitelezését
 • DIPA III/D. ütem útépítési munkái, vízépítési munkák
 • Kisújszállás Betyár és Arany János utcák burkolat felújítási munkái
 • Ebes Kölcsey utca út- és csapadékvíz elvezetés kivitelezése
 • Sáránd, 052/79, 052/52 Hrsz almáskert útépítési munkái
 • 47. sz. főút, Mikepércsi út – Leiningen utca csomópont jobbra kanyaradó forgalmi sáv megvalósítása kivitelezési munkái
 • Tedej Zrt. tulajdonában lévő Hajdúnánás-Tedej 023 és 021/2 hrsz-ú mezőgazdasági utak fejlesztése
 • Debrecen, 0505/26 hrsz.-ú ingatlanhoz (ASTRO projekt) ideiglenes út kiépítése
 • 0505/109 hrsz-ú ingatlan (HELL projekt) ideiglenes közút kapcsolatának kiépítése
 • Hajdúhadház Arany János utca burkolat felújítási munkái

2019. év

 • Kisújszállás, Északi Ipartelep területén úthálózat felújítása és a vízi­közmű hálózat teljes kiépítése a TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00006 kódszámú projekt keretében.
 • Nagyhegyes, külterület 0205 helyrajzi számú mezőgazdasági földút mechanikai stabilizációja
 • Burkolatfelújítás út- és vízépítési munkái a 4213. sz. Biharnagybajom - Berettyóújfalu összekötő út 6+200 - 9+370 km sz. közötti szakaszon
 • 48. sz. főút 18+700 - 20+285 km sz. közötti szakasz 11,5 tonnás burkolaterősítés kivitelezési munkái
 • Debrecen, Cimbalom utca útépítése
 • Debrecen, Síp-Lant-Dob útépítése
 • Debrecen, Pajtás utca út-, és csapadékvíz elvezetés építése
 • Debrecen, Eper utca út-, és csapadékvíz elvezetés építése
 • Debrecen, Kertekalja utca út-, és csapadékvíz elvezetés építése
 • Téglás, Csokonai utca útburkolat és csapadékvíz elvezetés építése
 • Ebes, Déli utca út- és csapadékvíz elvezetés kivitelezése
 • Ebes, Szent István utca út- és csapadékvíz elvezetés kivitelezése

2018. év

 • Furta csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése IV. ütem
 • Debrecen, Gázvezeték utca korszerűsítése
 • 47. sz. Debrecen-Szeged másodrendű rendű út 1+550 - 2+650 km sz. közötti szakaszon tárgyú kivitelezési munkáinak keretén belül út- és vízépítési munkák
 • Debrecen, Egyetem téri háromágú körforgalom, valamint az Egyetem tér - Nagyerdei krt. csomópontjában közlekedésbiztonságot növelő beavatkozások kialakítása
 • Kaba, külterület 0487/5-0494/2 és 0513/9 helyrajzi számú utak felújítása
 • Sárrétudvari, gyalog- és kerékpárút fejlesztése a Kossuth utca mentén
 • Nagyhegyes, Ipari terület alapinfrastruktúrájának fejlesztése a TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00006 azonosító számú projekt keretében
 • Ebes, 2. számú ipartelepi út- és csapadékvíz építési és ipari parkban szennyvízelvezetés kiépítésének munkái
 • Kerékpárút fejlesztése Ebesen
 • A.K.S.D. komposztáló terület bővítés, Hulladéklerakó feljáró út hosszabbítás
 • Kisújszállás, Északi Ipartelep területén úthálózat felújítása és a vízi­közmű hálózat teljes kiépítése
 • Debreceni utcák (Felsőpércsi utca, Kisdobos utca I.-II. ütem, Harsona utca, Szőlőskert utca, Kismarja utca, Szarvas utca, Új utca, Gönczy Pál utca I. ütem, Fokos utca I. ütem, Csengő utca) út-, és csapadékvíz elvezetés építése

2017. év

 • Ebes Ipari Park úthálózatának út és csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése
 • Debrecen, 33. sz. Füzesabony – Debrecen II. rendű főút 109+844 km szelvényében lévő Nyíl – Árpád téri, Nyíl – Nagysándor J. utcai, Nyíl – Damjanich utcai csomópontok útépítési és forgalomtechnikai átalakítása
 • ThyssenKrupp Presta Hungary Kft. Rugó és stabilizátor gyártó üzem útépítés
 • Debrecen, Belváros forgalomtechnikai javítása és kerékpárosbaráttá tétele

2016. év

 • Nádudvar település szennyvízelvezető rendszer építés utáni meglévő útalapok helyreállítása, megerősítése
 • 42117 j. bekötőúton 828 m hosszon burkolaterősítés elvégzése, valamint útcsatlakozás kiépítése
 • Debrecen-Pallag Fekete István út, Névtelen utca, valamint a Megrendelők tulajdonában álló 021, 029 és 034 hrsz-szel kezdődő ingadanok által körbevett 13 db mellékutcán történő útalap és csapadékszikkasztó árok kiépítése tereprendezéssel
 • Debrecen, „Modern Városok Program” keretein belül megvalósuló nagyfelületű útjavítási munkák
Referenciák 1
Referenciák 2
Referenciák 3
Referenciák 4

2015. év

 • Vámospércs és Nyírmártonfalva csatornázása után végleges úthelyreállítás KHT és önkormányzati terület
 • Tiszaszentimre szennyvíztisztító telepre vezető út 0+000 - 2+403,5 km.sz közötti teljes megépítése
 • 47. számú főút Algyő - Szeged közötti szakasz (210+600 - 217+644 km sz.) 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítése
 • "Sárrétudvari szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítése” elne­vezésű munkához kapcsolódóan a csatornaépítés után szükséges aszfaltburkolat építési munkák végzése kompletten a Magyar Közút Nzrt. üzemeletetésében lévő és Önkormányzati üzemeltetésben lévő utak esetén
 • „Biharnagybajom és Sárrétudvari szennyvízkezelése” elnevezésű és KEOP 1.2.0/09-11-2013-0003 számú projekt keretén belül a szennyvíztisztító telepre vezető felvonulási és végleges út építése
 • Debrecen - Létavértes 4814 összekötő út 13+800-17+614 km sz. közötti szakaszának útfelújítási munkái
 • Hajdúszovát szennyvízcsatornázása projekt építése során felbontott KHT utak teljes pályás kopórétegének építése
 • Nyíregyháza 36. sz. főút 46+492-48+010 km szelvényei között kerékpárút építése (LEGO)